Preloader Close
  • 617684192

  • Rambla,21 1-1 17600 - Figueres

  • Missió
  • Visió
  • Valors

La Fundació Suport Empordà té com a missió garantir els drets i deures de les persones que, a causa d'una discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada d'un procés d'envelliment de les comarques de l'Empordà, compten amb alguna de les figures jurídiques de suport contemplades en el Codi Civil de Catalunya; mitjançant l'acompanyament i donant suport individualitzat en el seu projecte de vida, potenciant el seu desenvolupament integral i la seva autonomia per una qualitat de vida i inclusió social a la comunitat en tots els àmbits.

Ser una entitat de proximitat i referència en el suport a l'exercici de la capacitat jurídica de les persones adultes a les comarques de l'Alt i Baix Empordà.

• Respecte vers les persones que acompanyem en totes les seves dimensions.
• Compromís de treballar al costat de les persones.
• Responsabilitat per garantir una qualitat de vida digna a les persones que acompanyem.
• Eficàcia entesa com una millora continua.
• Eficiència donant qualitat en tot allò que envolta a la persona.
• Transparència entesa com a mètode de la nostra gestió.
• Qualitat en els serveis vetllant pel benestar de les persones que acompanyem mitjançant un treball en equip i professionalitat en l'atenció.