Preloader Close
  • 617684192

  • Rambla,21 1-1 17600 - Figueres

  • Suport Futur

Servei de suport futur

Adreçat a aquelles famílies que exerceixen el càrrec de suport a l'exercici de la seva capacitat jurídica del seu familiar i volen que en un futur quan ells faltin o no puguin, sigui la Fundació Suport Empordà qui doni el suport al seu familiar.

En el marc d'aquest servei s'estableix un Compromís que es formalitza mitjançant uns acords entre la Fundació suport Empordà i la família. Els professionals de la Fundació suport Empordà fan un seguiment semestral i/o a petició de la personal sempre que ho sol·liciti, amb l'objectiu de conèixer les expectatives i els desitjos de la persona per tal de proporcionar-li seguretat i confiança de cares al futur.

  • Capacitat Jurídica

Servei de suport per la capacitat jurídica

L'activitat principal de la Fundació és exercir els càrrecs de suport per a l'exercici de la capacitat de les persones que atén contemplats en el Codi Civil de Catalunya.

Es tracta doncs d'acompanyar i donar els suports necessaris a la persona, potenciant la seva autonomia i participació en la presa de les seves pròpies decisions i el seu desenvolupament global; promovent i respectant els seus drets, voluntats i preferències pel seu benestar en el seu projecte de vida.

  • Assessorament

Servei d'assessorament

La Fundació Salut Empordà ofereix el servei d'assessorament a les persones, famílies, professionals o institucions sobre les figures jurídiques de suport a l'exercici de la capacitat jurídica establertes en el Codi Civil de Catalunya en els diferents àmbits d'actuació.

La Fundació suport Empordà ofereix el servei d'assessorament a persones que volen conèixer d'aprop sobre el suport a la capacitat jurídica per a elles mateixes o persones properes. Aquest pot o no, generar un procediment judicial o notarial de determinació de suport i/o com també com a suport futur.

La Fundació suport Empordà organitza xerrades, jornades o conferències adreçades a la població en general, a professionals i/o familiars en relació al suport judicial, la legislació vigent al respecte.